Đâu là những công ty trả lương nhân viên cao nhất nước Mỹ?

à luật thống trị danh sách của website tuyển dụng Glassdoor năm nay.

<img src="/images/post/2016/10/21/09//1-1428641573_660x0.jpg" alt="Những nhất Mỹ" data-reference-id="22279790" data-component-caption="

1. Skadden Arps

Thu nhập trung bình năm: 182.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 170.000 USD

Ngành: Luật

” />  

1. Skadden Arps

Thu nhập trung bình năm: 182.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 170.000 USD

Ngành: Luật

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//2-1428641573_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279791" data-component-caption="

2. Netflix

Thu nhập trung bình năm: 180.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 180.000 USD

Ngành: Công nghệ

” />  

2. Netflix

Thu nhập trung bình năm: 180.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 180.000 USD

Ngành: Công nghệ

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//3-1428641574_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279792" data-component-caption="

3. Booz & Company (nay là Strategy&)

Thu nhập trung bình năm: 162.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 135.000 USD

Ngành: Tư vấn

” />  

3. Booz & Company (nay là Strategy&)

Thu nhập trung bình năm: 162.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 135.000 USD

Ngành: Tư vấn

  •  Mạng Việc Làm là một trong những trang web Tìm Việc Làm chất lượng và uy tín nhất hiện nay. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin tuyển dụng trung thực nhất, sẽ giúp bạn Tìm Việc Nhanh chóng và đem lại hiệu quả cao.
 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//4-1428641574_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279793" data-component-caption="

4. McKinsey & Company

Thu nhập trung bình năm: 160.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 135.000 USD

Ngành: Tư vấn

” />  

4. McKinsey & Company

Thu nhập trung bình năm: 160.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 135.000 USD

Ngành: Tư vấn

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//5-1428641575_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279794" data-component-caption="

5. A.T. Kearney

Thu nhập trung bình năm: 160.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 135.000 USD

Ngành: Tư vấn

” />  

5. A.T. Kearney

Thu nhập trung bình năm: 160.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 135.000 USD

Ngành: Tư vấn

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//6-1428641576_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279795" data-component-caption="

6. Sidley Austin

Thu nhập trung bình năm: 160.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 160.000 USD

Ngành: Luật

” />  

6. Sidley Austin

Thu nhập trung bình năm: 160.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 160.000 USD

Ngành: Luật

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//7-1428641576_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279796" data-component-caption="

7. Boston Consulting Group

Thu nhập trung bình năm: 158,463 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 140.000 USD

Ngành: Tư vấn

” />  

7. Boston Consulting Group

Thu nhập trung bình năm: 158,463 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 140.000 USD

Ngành: Tư vấn

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//8-1428641577_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279797" data-component-caption="

8. Mozilla

Thu nhập trung bình năm: 147.556 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 112.737 USD

Ngành: Công nghệ

” />  

8. Mozilla

Thu nhập trung bình năm: 147.556 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 112.737 USD

Ngành: Công nghệ

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//9-1428641578_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279798" data-component-caption="

9. Good Technology

Thu nhập trung bình năm: 147.500 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 136.250 USD

Ngành: Công nghệ

” />  

9. Good Technology

Thu nhập trung bình năm: 147.500 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 136.250 USD

Ngành: Công nghệ

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//10-1428641579_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279799" data-component-caption="

10. Altera

Thu nhập trung bình năm: 147.200 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 133.250 USD

Ngành: Công nghệ

” />  

10. Altera

  •  Mang Viec Lam sẽ được kết nối với nhau, tạo nên một tổng thể Tìm Việc hiệu quả, giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Thu nhập trung bình năm: 147.200 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 133.250 USD

Ngành: Công nghệ

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//11-1428641580_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279800" data-component-caption="

11. VMware

Thu nhập trung bình năm: 145.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 121.500 USD

Ngành: Công nghệ

” />  

11. VMware

Thu nhập trung bình năm: 145.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 121.500 USD

Ngành: Công nghệ

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//12-1428641580_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279801" data-component-caption="

12. Cadence Design Systems

Thu nhập trung bình năm: 145.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 130.000 USD

Ngành: Công nghệ

” />  

12. Cadence Design Systems

Thu nhập trung bình năm: 145.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 130.000 USD

Ngành: Công nghệ

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//13-1428641581_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279802" data-component-caption="

13. Google

Thu nhập trung bình năm: 143.500 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 116.000 USD

Ngành: Công nghệ

” />  

13. Google

Thu nhập trung bình năm: 143.500 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 116.000 USD

Ngành: Công nghệ

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//14-1428641581_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279803" data-component-caption="

14. Synopsys

Thu nhập trung bình năm: 143.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 123.000 USD

Ngành: Công nghệ

” />  

14. Synopsys

Thu nhập trung bình năm: 143.000 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 123.000 USD

Ngành: Công nghệ

 
<img src="/images/post/2016/10/21/09//15-1428641582_660x0.jpg" alt="Những công ty trả lương cao nhất Mỹ" data-reference-id="22279804" data-component-caption="

15. TrueCar

Thu nhập trung bình năm: 141.500 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 100.000 USD

Ngành: Công nghệ

” />  

15. TrueCar

Thu nhập trung bình năm: 141.500 USD

Lương cơ bản trung bình năm: 100.000 USD

Ngành: Công nghệ

Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>